De Commissie

Voorwoord

Beste bezoeker,

Welkom op de officiƫle webstek van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT).


Samenstelling

De Commissie bestaat uit een voorzitter en elf leden.

 

De leden worden door de Koning benoemd voor een periode van vier jaar.

 

 

Werking

De Commissie bestaat uit twee afdelingen:

  • de Nederlandse afdeling is samengesteld uit de vijf Nederlandstalige leden van de VCT
  • de Franse afdeling telt eveneens vijf leden

Bevoegdheden

De Commissie brengt tijdens haar zittingen advies uit over alle zaken van algemene aard die verband houden met de bestuurstaalwet en waarover zij door de minister wordt geraadpleegd.