Lijst rechtsleer m.b.t. het taalgebruik in bestuurszaken (bron: JURA):