Voorwoord

Beste bezoeker,

Welkom op de officiƫle webstek van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT).

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht is belast met het algemeen toezicht op de toepassing van de op 18 juli 1966 gecoƶrdineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT).
Zij wordt bijgestaan door rijkspersoneel dat haar door de regering ter beschikking wordt gesteld.

Vriendelijke groeten,

Emmanuel VANDENBOSSCHE

Voorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht